SJR e обединение на младежките сдружения, младежките клубове и младежките инициативи във Висбаден. Понастоящем  SJR обединява 22 члена. [Mitglieder].
Ние подкрепяме доброволческите младежки организации  както в ежедневната им работа, така и при реализирането на интересите и плановете им.
Ние предлагаме на младежките организации:
  • Услуги
  • Мрежа от партньори
  • Политическо представителство

Услуги:Ние се стремим да подкрепяме всички ръководители на доброволчески младежки организации, като:
  • им помагаме при проекти
  • при проблеми търсим решения или
  • им предоставяме работни материали.
Ние съветваме доброволците ръководители на младежки организации и разпределяме финансовите субсидии, отпуснати от града. Освен това се грижим за младежкия къмпинг.
Нашите услуги ще намериш тук [Service].

Мрежа от партньори:Четири пъти в годината младежките организации се срещат на членско събрание. Споделят това, с което организацията им се занимава или скоро възнамерява да предприеме. Нашите служители съветват младежките ръководители. Заедно с тях преценяват кои теми са важни. Ние организираме работни групи, които подпомагат организациите при единични проекти или работим върху общи големи проекти.
Освен това при тези събрания се избира ръководството на SJR [Vorstand].
Ръководството образува заедно с младежките организации работни групи, с които работят по актуални теми. Ръководството представлява SJR пред обществеността и спомага за реализирането на целите на младежките организации. Служителите в офиса ни [Geschäftsstelle] подпомагат ръководството и работят в трите направления- услуги, мрежа от партньори и политическо представителство.
Повече за нашата мрежа от партньори ще намериш тук  [Netzwerk]

Политическо представителство:Федералното правителство предвижда в специален закон, че град като Висбаден следва да подкрепя финансово младежките организации. Една малка част от тези средства получава SJR, за да заплаща на служителите си и така да оказва подкрепа на младежките организации.
В политическите събрания и комисии използваме гласа си, за да защитаваме интересите на децата и младежите в града. Какво точно означава това, можеш да прочетеш тук [politische Interessenvertretung].
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.